Keterangan Buku
Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3
Tahap: Form 3 / PT3 | Produk: Text Books

ISBN : 9838524344

Tahun Diterbitkan : 2004

Sinopsis
Penghasilan buku teks ini berasaskan persepsi wawasan negara, iaitu mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi,sosial dan lain-lain. Buku teks ini dipersembahkan dengan pelbagai ikon yang mewakili pelbagai bahan pembelajaran dan aspek yang mempunyai hubung kait dengan aktivit harian murid.

RM 17.10 (WM) / RM 17.10 (EM)
Kembali
 
 

Terbitan Terbaharu


Copyright © 2015 Cerdik Publications Sdn Bhd (203370-D). All Rights Reserved.
Web Design & eCommerce Solution by CNTSB Malaysia